top of page

Eğitimde Eşit Haklar İstiyoruz!

Kamuoyuna Duyurulur

Eğitimde Eşit Haklar Platformu olarak,

Milli Eğitim Bakanlığını Ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünü Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliğini Sağlamaya Davet Ediyoruz!
 


 

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 23. maddesinin 7. fıkrasının “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporunda belirtilen uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla kontenjan şartı aranmaksızın, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencilerin ise öncelikle aynı türden merkezi sınav puanıyla yerleşebileceği okula nakil ve geçiş işlemleri yapılabilmektedir.


Bu yönetmelik kapsamında Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydı yapılan özel gereksinimli öğrencinin, çocuğun üstün yararı ilkesi ve özel gereksinimi hiçe sayılarak, okul yönetiminin baskısı ile başka bir okula nakil kararının çıktığını, bu karara karşı alınan yürütmeyi durdurma kararının ise hala uygulamaya alınmadığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.


Millî Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, öğrencinin Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydı onaylandıktan sonra bu kayıt kararının iptal edilmesine ve başka okula kaydının alınmasına sebep olan gerekçeleri kamuoyuna açıklamalarını ve bu süreci “Çocuğun Üstün Yararı” ilkesini dikkate alarak ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Sözleşmesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 23. maddesinin 7. fıkrası doğrultusunda tekrar değerlendirmelerini talep ediyoruz.

 
 

6dd6af17-20ef-4761-9d25-4dce36f5fb19.jpg
TÜM LOGOLAR YENİ LOGO.jpg

HAKKIMIZDA

Eğitimde Eşit Haklar Platformu özel gereksinimli pek çok çocuğun eğitim ortamlarında ihtiyaç duyduğu kolaylaştırıcı kişi (gölge öğretmen) desteğinden faydalanabilmesi için sivil toplum örgütleri, onlarca sivil toplum örgütünü temsil eden iki ağ, bir konfederasyon, iki federasyondan oluşan 48 kurumun bir araya gelmesi sonucunda 21.01.2020 tarihinde kurulmuştur. Öncelikli hedefi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapsayıcı, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile uyumlu herkes için erişilebilir bir eğitim politikası oluşturmasına yönelik savunu ve farkındalık çalışmaları yapmaktır.

bottom of page