Eğitimde Eşit Haklar İstiyoruz!

Eğitim Özel Gereksinimli Çocukların Hakkıdır!

Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmeti ve okul dışında özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde verilen okul dışı destek eğitim hizmeti Anayasa ve Uluslararası sözleşmeler kapsamında özel gereksinimli bireylerin temel haklarından biri olan eğitim hakkı ve özel eğitimin ayrılmaz bir unsurudur. 
Bu nedenle Pandemi nedeniyle alınan güvenlik tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgenin sonucu olarak özel gereksinimli çocuklarımıza destek eğitim hizmetlerinin gerek okul içerisinde gerek okul dışında rehabilitasyon merkezlerinde sunulan hizmetler kapsamında, çocuğa özel olarak hazırlanmış bireyselleştirilmiş eğitim planlarına uygun olarak online canlı birebir ders şeklinde de verilmesi için acil düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

HAKKIMIZDA

Eğitimde Eşit Haklar Platformu özel gereksinimli pek çok çocuğun eğitim ortamlarında ihtiyaç duyduğu kolaylaştırıcı kişi (gölge öğretmen) desteğinden faydalanabilmesi için sivil toplum örgütleri, onlarca sivil toplum örgütünü temsil eden iki ağ, bir konfederasyon, iki federasyondan oluşan 47 kurumun bir araya gelmesi sonucunda oluşmuştur. Öncelikli hedefi Milli Eğitim Bakanlığının kolaylaştırıcı kişi girişiminin verimli, eşitlik ilkesine uygun, uygulanabilir bir hale dönüşmesini sağlamaktır.

İLETİŞİM

Telefon: 0216 456 31 34 Faks: 0216 606 31 34 Eposta: egitimdeesithaklar@gmail.com

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram