top of page

CİMER'e Nasıl Başvuracaksın?

  1.  https://www.cimer.gov.tr/ adresine girerek ister yeni kayıt oluştur istersen E-Devlet şifrenle giriş yap!

  2. Aşağıda yer alan Cimer şikayet metnini kopyalayarak ilgili şikayet alanına yapıştır.

  3. Gönderilecek kurumu seç! (T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı)

  4. MEB'in 06.01.2020 tarihli ve kolaylaştırıcı kişi konu başlıklı makam oluru belgesini eke ekle. 

CİMER Şikayet Metni!

06.01.2020 tarihinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere sınıf içi ve sınıf dışında yardımcı olmak üzere belirlenen kolaylaştırıcı kişilerin okulda bulunmasına yönelik makam olurundaki söz konusu düzenleme Anayasamızın 10. Maddesine, yasalarla norm kabul ettiğimiz sözleşme ve beyannamelerden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 7. Maddesine, BM Engelli Hakları Sözleşmesi 1.Maddedeki amaç hükümlerine, 3. ve 24. Maddelerine, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesine, Milli Eğitim Temel Kanununu 4. Maddesinde belirtilen eşitlik ilkelerine aykırıdır, ayrıca bu düzenleme ile 7 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 5'te belirtilen özel eğitimin amaçlarına uygun davranılmamakta, “Bireysel farklılıkları, gelişim özellikleri ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak eğitim hizmeti sunulması” ilkesi açıkça ihlal edilmektedir. Down sendromlu çocukların, zihinsel engelli çocukların ve bazı başka engel gruplarının da en az otizmli öğrenciler kadar kolaylaştırıcı kişisine ihtiyaçları vardır. Yapılacak düzenlemelerin kapsayıcı ve ihtiyacı olan tüm özel gereksinimli çocuklara yönelik olarak düzenlenmesi, engel gruplarına yönelik ayrımcılık anlamına gelen bu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi ve yönetmeliğin kapsamının genişletilerek oluşacak adaletsizliğin ortadan kaldırılması talebimi sunarım.

bottom of page