MEB'E ÇAĞRI

 

2021-2022 öğretim yılının başlaması ile tekrar gündeme gelen özel gereksinimli çocuk ve ailelerinin okul ve eğitimi etkileyen süreçler ile ilgili şikayet ve talepleri sonucunda; özel gereksinimli çocukların eğitim haklarını tüm akranları gibi anayasamızın eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı kapsamında çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde kullanabilmesi için yapılması gereken düzenlemelerin bir kısmını tarafınıza sunar, aşağıdaki öneri ve taleplerimizin çocukların eğitim haklarını ihlal etmemek adına ivedilikle gerçekleştirilmesi için değerlendirmeye alınmasını talep ederiz.

 

 • Bazı hastanelerin barkod sistemine geçmemesinden dolayı RAM’lara sağlık kurullarından alınan raporları barkotlu olarak istememeleri konusunda bilgi verilmesini; 

 • Özel gereksinimli birçok öğrencinin okula adaptasyon sürecinin kolaylaştırılması veya yıl boyunca ilaç kullanımı vb. nedenlerle veli/vasi desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler düşünülerek Veli/vasi ve öğrenci aşı/PCR testi gerekliliklerine uygunluk sağladığı sürece öğrencinin eğitiminin devamlılığı için veli/vasinin Covid-19 tedbirlerine uymak koşuluyla okula alınabilmesinin sağlanmasını; 

 • Tüm özel gereksinimli öğrenciler için veli talebi ve ihtiyaç tespiti ile kolaylaştırıcı kişi uygulamasının acilen başlatılmasını; 

 • Covid-19 sebebi özel gereksinimli çocukların çoğunun bir süre hiçbir eğitim ortamına erişemediğini, bir kısmının ise tüm geçtiğimiz öğretim yılı içerisinde eğitimden uzak kaldığını ve bazı özel gereksinim gruplarında sürekliliğin öğrenme açısından çok önemli olduğu gerçeğini göz önünde tutarak bu yıla özel ilkokula başlayacak özel gereksinimli çocuklarda veli talep ederse ilkokul kaydını erteleme hakkının Ekim 2014-Aralık 2015 şeklinde genişletmesini; 

 • Kaynaştırma öğrencileri için sınıf mevcutlarının yönetmeliklere uygun şekilde planlanması gerekliliğinin okullara hatırlatılması ve sınıf mevcudunu öne sürerek kaynaştırma öğrencilerinin okuldan geri çevrilmeleri veya özel eğitim sınıflarına yönlendirilmeleri gibi yaşanmakta olan olumsuzlukların önüne geçilmesi için okul yönetimlerinin bilgilendirilmesini; 

 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde Evde Eğitim Hizmeti alabilmek için Madde 14 – (1)’de üç uzman tabip tarafından düzenlenmiş Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir. Halbuki ÇÖZGER’in arkasında özel gereksinim bölümünde çocuğun evde eğitim alıp alamayacağı işaretlenmektedir. Bilindiği üzere ÇÖZGER, sağlık kurulları tarafından üç uzman tabipten daha fazla sayıda doktorun görüşü alınarak verilmektedir. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ÇÖZGER’e göre güncellenmediği için, RAM çocukları yeniden hastaneye yönlendirmekte ve üç imzalı evde eğitim raporu istemektedir. Bu konu ile ilgili olarak hem Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin hem Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 03/02/2010 tarihli ve 4 numaralı Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesinin ÇÖZGER’e uyumunun sağlanması için değiştirilmesini; bu değişiklikler yapılana kadar RAM’lara bir yazı ile evde eğitim hizmetlerinden faydalanılabilmesi için ÇÖZGER’de ilgili bölümün işaretlenmesinin yeterli olduğu ile ilgili bir bilgilendirme yapılmasını; 

 • Destek eğitim sınıflarının velinin talebini takiben iki hafta içinde açılmasının sağlanmasını, süre sınırlarının yönetmeliklere konulmasını, yönetmelik düzenlemesi sağlanana kadar okullara bir yazı ile bu sürelerin bildirilmesini; 

 • BEP’lerin okul başladıktan sonraki ilk bir ayın sonunda yapılmasının sağlanmasının, süre sınırlarının yönetmeliklere konulmasını, yönetmelik değişikliği sağlanana kadar okullara bir yazı ile bu durumun bildirilmesini; 

 • Okullara ve RAM’lara BM Engelli Hakları Sözleşmesi, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, Anayasamız, TCK 122, Engelliler Hakkındaki Kanunlara atfen engelliliğe dayalı ayrımcılığın, engelinden dolayı bir çocuğun eğitim hakkının kısıtlanmasının suç olması, engelli çocuklarının ayrıştırılmış ortamlara yönlendirilmesinin uluslararası sözleşmelere ve M.E.B. kapsayıcı eğitim hedefine aykırı olması sebebi ile özel gereksinimli öğrencileri öncelikle kaynaştırma/ bütünleştirme uygulamalarına yönlendirmeleri ve burada başarılı olmaları için mevzuatta ve kılavuzlarda yazan tüm tedbirleri almaları gerektiği ve  okullara engelli öğrenciyi almama gibi bir seçeneklerinin olmadığı, ayrıca ailelere bu yönde baskı yapmamaları  konularında bilgilendirme yapılmasını; 

 • Evde eğitim alan öğrencilere materyal desteği sağlanabilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması ve okulların açılmasını takiben 1 ay içerisinde materyallerin öğrencilere ulaştırılmasını; 

 • Servislerde ve okullarda erişilebilirlik sorunlarının çözülmesini talep ederiz.