top of page

Twitter kampanyamıza destek ol, taleplerimizi vekillerimize birlikte iletelim!

@RTErdogan @kemalcelik007 @sezerkatirciogl @DrCetinArik @IpekyuzNecdet @cesuraylin 

 

Aşağıdaki maddelerden birini veya kendi içeriğinizi Twitter'da yazıp yukarıdaki kişileri ve #VekillerimizeGüveniyoruz hashtag'ini ekleyerek paylaşmanızı rica ediyoruz. 

Örnek Paylaşım: 

Engelli kişileri etkileyecek tüm kanun, yönetmelik vb. çalışmalarda Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin temel alınmasını istiyoruz. #VekillerimizeGüveniyoruz @RTErdogan @kemalcelik007 @sezerkatirciogl @DrCetinArik @IpekyuzNecdet @cesuraylin 

Düzenleme yapılmasını beklediğimiz konular:
 

 1. Engelli kişileri etkileyecek tüm kanun, yönetmelik vb. çalışmalarda Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin temel alınmasını istiyoruz. 

 2. Engelli kişiler ile ilgili ulusal veri tabanı oluşturulması. Kişisel olmayan istatistiki verilerin sivil toplum ile paylaşmasını bekliyoruz. 

 3. BM Engelli Hakları Sözleşmesi ile uyumlu güncel bir Özel Eğitim Kanunu çıkarılması bekliyoruz.  

 4. Engellilik alanındaki sivil toplum kuruluşlarıyla tüm düzenlemelerde iş birliği yapılması bekliyoruz.  

 5. Yasalarla kişi ve kurumlara “hukuki sorumluluk” getirilmesi bekliyoruz.  

 6. Ayrımcılık suçu kapsamında “nefret sebebi” şartının ispat zorunluluğunun Türk Ceza Kanunun 122. maddesinden çıkarılmasını bekliyoruz.  

 7. Yerel yönetimlere daha fazla görev verilebilmesi için 5216 sayılı ve 5393 sayılı kanununda değişiklik yapılması bekliyoruz. 

 8. Belediye hizmetlerinin engel grubu, tanı veya engel derecesi fark etmeksizin herkese açık olmasının sağlanması bekliyoruz.  

 9. Çalışmaların kapsayıcılık ilkesi gözetilerek yapılabilmesi için sivil toplum örgütlerinin içinde olduğu komisyonlar oluşturulmasını bekliyoruz. 

 10. Milli Eğitim Kanunun “Kapsayıcı Eğitim İlkesi” ile BM Engelli Hakları sözleşmesine uygun biçimde yenilenmesini bekliyoruz. 

 11. Sistem merkezli olmak yerine bireyin gereksinimlerine göre şekillenebilen yani birey merkezli bir eğitim politikası oluşturulmasını bekliyoruz. 

 12. Sosyal ve insan hakları modellerini baz alan, transdisipliner ve kapsayıcı uygulamaları şart koşan bir eğitim politikası bekliyoruz.  

 13. Çocuğun çocuk olmasına da odaklanan ve engeli ile ilgili destekleri verirken bu gerçeği göz önünde tutan bir eğitim politikası bekliyoruz. 

 14. Çocuğu da bir birey olarak kabul eden ona söz hakkı veren bir eğitim politikası bekliyoruz. 

 15. Erken tanı, müdahale ve önleyici yaklaşımların faydasına inanan ve bunu tüm kurumlar içerisinde benimseten bir eğitim politikası bekliyoruz. 

 16. Bireye güvenen ama kurumları denetleyen, çocuğun üstün yararını gözeten bir eğitim politikası bekliyoruz. 

 17. BM Engelli Hakları, Çocuk Hakları ve İnsan Hakları sözleşmeleri ile uyumlu, kapsayıcı eğitime geçişi planlayan bir eğitim politikası bekliyoruz. 

 18. Okulların kapsayıcı eğitime geçiş sürelerini ve sürecin tamamının ne zaman sonlanacağını adım adım planlayan bir eğitim politikası bekliyoruz.  

 19. Yeni ayrıştırılmış ortamlar yaratılmamasını mevcut bütçelerin kapsayıcı okullar için kullanılmasını istiyoruz.   

 20. Kapsayıcı eğitime geçebilmek için şu anda uygulanmakta olan kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının iyileştirilmesini bekliyoruz. 

 21. Çocukların akademik ve sosyal olarak okullardan eşit olarak faydalanabilmesi için okul içerisinde destek birimleri kurulmasını bekliyoruz. 

 22. Okullarda özbakım konusunda yardımcı olacak uygun eğitimden geçmiş hem kadın, hem erkek destek personeli olmasını bekliyoruz. 

 23. Sınıf içi uygulamalarda destek ihtiyacı olan öğrenciler için sınıflara MEB tarafından birer kolaylaştırıcı kişisi atanmasını bekliyoruz. 

 24. ÇÖZGER’in sadece tıbbi tanıyı belirlemesini, çocuğun eğitimlerini ÇÖZGER kurulunun değil, RAM eğitmenlerinin belirlemesini istiyoruz. 

 25. Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sürelerinin her bireyin ihtiyacına özel olarak belirlenmesini istiyoruz.  

 26. Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri tür ve içeriklerinin her bireyin ihtiyacına özel olarak belirlenmesini istiyoruz.  

 27. Sertifika programları ile özel eğitim öğretmeni yetiştirilmesi uygulamasının bırakılmasını istiyoruz.  

 28. Özel eğitim öğretmeni açığının YÖK tarafından yapılan plan kapsamında lisans düzeyinde çözülmesini bekliyoruz. 

 29. Özel gereksinimli çocukların dil terapistlerine erişimi kolaylaştıracak önlemlerin hızla hayata geçirilmesini bekliyoruz.   

 30. Kolejlerin engelli öğrenci kabulünü zorunlu tutan net, açık ve cezai hükümleri olan yasal düzenlemeler bekliyoruz. 

 31. Destek eğitim odalarının açılması önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik olarak yönetmeliklerin revize edilmesini bekliyoruz.  

 32. Üniversite sınavına giren zihinsel engelli gençlere ek süre verilmesini istiyoruz. 

 33. Üniversite sınavına giren zihinsel engelli gençlerin sınav sorularının kendi seviyelerine uygun şekilde sadeleştirilmesini istiyoruz. 

 34. Üniversite sınavına giren engelli gençler için sınav boyunca gerekli kolaylaştırıcı önlemlerin alınmasını bekliyoruz. 

 35. Engelli bireylerin ailelerine ve kendilerine yol gösteren kişiye özgü bir Bağımsız Yaşam Planının doğumdan itibaren oluşturulmasını istiyoruz.  

 36. Destekli İstihdam Sisteminin ülkemizde hızla kurulmasını, korumalı işyerleri yerine bu sistemin geliştirilmesine bütçe ayrılmasını istiyoruz. 

 37. İŞKUR’un Destekli İstihdam Sisteminde çalışabilmesi için yönetmeliklerin düzenlenmesini ve personel sayısının arttırılmasını bekliyoruz.   

 38. Engelli kişilerin istihdamını desteklemek için sosyal yardımların maaşa göre kademeli olarak azaltılmasını, kesilmemesini istiyoruz. 

 39. Tüm aşılamalar tamamlanmadan okulların açılması durumunda, hibrid bir eğitim sisteminin devreye alınmasını istiyoruz. 

 40. Uzaktan canlı derslerin devam ettirilmesi konusunda MEB’in gerekli çalışmaları başlatmasını ve kamuoyuna bilgilendirme yapmasını bekliyoruz.  

 41. Covid19 nedeni ile hastaneye yatan Down sendromlu kişilerin sayı ve demografik bilgilerinin paylaşılmasını bekliyoruz. 

 42. Covid19 nedeni ile vefat eden Down sendromlu kişilerin sayı ve demografik bilgilerinin paylaşılmasını bekliyoruz. 

 43. Covid19 nedeni ile evde ve hastanede tedavi gören ve iyileşen Down sendromlu kişilerin sayılarının ve demografik bilgilerini bekliyoruz.  

 44. Covid19 yüksek risk grubuna giren 18 yaş üstü Down sendromlu yetişkinlerin Covid19 ve Grip aşıları öncelik listelerine alınmasını bekliyoruz. 

 45. Zihinsel engelli bireylerin Covid19 sebebiyle hastaneye yatmasını önleyici tedbirler kapsamında aşı önceliğine alınmasını talep ediyoruz. 

 46. Zihinsel engelli bireylerin Covid19 sebebiyle hastaneye yatış durumunun yönetimi ile ilgili protokol hazırlamasını bekliyoruz. 

 47. Zihinsel engelli bireylerin Covid19 sebebiyle hastaneye yatış protokolü ile ilgili sağlıkçıların ve ailelerin bilgilendirmesini talep ediyoruz. 

 48. Pandemi sebebiyle durdurulan evde eğitim hizmetlerinin başlatılmasını veya yerine alternatif bir sistem sunulmasını bekliyoruz.  

 49. Pandemi süresince Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerince çocuklara ve ailelerine uzaktan canlı dersler de verilmesini bekliyoruz.  

 50. Engelli bireylerle ilgili bütün aşamalarda transdisipliner iş birliğinin sağlanmasını bekliyoruz. 

 51. Özel gereksinimle ilgili bilimsel ve saha tecrübesi olan uzmanlardan ve STK’lardan oluşan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir yapı istiyoruz. 

 52. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın eşgüdümlü çalışmasına dönük düzenlemeler istiyoruz. 
   

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
bottom of page